Legal advice
for great companies

Kaiser | corporate & commercial law adviseert over alle aspecten van het vennootschaps- en contractenrecht. Cliënten willen meer dan alleen juridische hulp en Kaiser bewijst dat daarvoor geen groot (Zuidas-)kantoor nodig is.

EXPERTISE

LEGAL CONSULTANCY 

Kaiser adviseert over alle aspecten van de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk en commerciële contracten, zoals het opstellen en uitonderhandelen van juridische documentatie en het adviseren over juridische vraagstukken. 

Kaiser heeft met name ervaring en cliënten in de volgende sectoren: (sustainable) energy, ICT, foodtech en private equity/venture capital. 

Corporate: advies over koopovereenkomsten (aandelen of activa), aandeelhoudersovereenkomsten, joint ventures, herstructureringen, investeringsovereenkomsten en aanverwante overeenkomsten, zoals management-, stortings- en (converteerbare) leningsovereenkomsten. 

Commercial: advies over diverse commerciële contracten, waaronder koop- en verkoopovereenkomsten (diensten en producten), algemene voorwaarden, geheimhoudingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, distributie en agentuur, raamovereenkomsten en service level agreements.  

TRANSACTION SERVICES

Veel – vooral jonge – ondernemingen hebben behoefte aan interne juridische ondersteuning bij een eventuele verkoop van of een investering in de onderneming. Kaiser heeft deze kennis en capaciteit in huis en treedt veelal op als legal counsel van de target-onderneming. In die rol maakt Kaiser de onderneming juridisch klaar voor de verkoop of investering en wordt er geschakeld met alle direct betrokkenen, zoals corporate finance adviseurs, advocaten, fiscalisten en notarissen. 

NETWERK

Kaiser beschikt over een netwerk van advocaten, fiscalisten, notarissen en andere specialisten (veelal verbonden aan boutiquefirms) waarmee cliënten kunnen worden voorzien van adviezen op nagenoeg alle juridische raakvlakken.

Over

foto

Léon Kaiser specialiseert zich sinds 2008 in ondernemingsrecht en commerciële contracten. Voorheen was Léon werkzaam als advocaat, onder andere bij HVG Law en als bedrijfsjurist. Hij werkt veel voor startups, scale ups en (impact) investeerders, en houdt zich vooral bezig met fusies en overnames, het opzetten van bedrijfsstructuren, het begeleiden van investeringen, werknemersparticipatieplannen en commercieel contractenwerk.

Léon heeft in 2015 de postdoctorale Grotius opleidingen Vennootschaps- en Ondernemingsrecht afgerond.